Fotografije vrnjčanina na sajtu SNN iReport

Fotografije vrnjčanina  na sajtu SNN iReport„Zlatne boje zlatnog mosta“ i „Japanski vrt“, su fotografije mladog Vrnjčanina Milana Mitrovića, koji se bavi umetničkom fotografijom, a koje su izašle na sajtu SNN iReport-a. Na konkursu CNN-a učestvovalo je preko 700 fotografija a samo petnaest je dobilo verifikaciju. Cilj konkursa „Your favorite things about Serbia“  bio je da se prikažu lepote Srbije. Pored ovih bilo je još fotografija Banje. Fotografije se mogu videti na sajtu SNN-a