Predavanje o poljoprivredi u Novom Selu

plasteniciPoljoprivredna stručna i savetodavna služba Kraljevo, organizuje predavanje koje će biti održano 27. novembra u Sali OŠ“Bane Milenković“ u Novom Selu.
Na dnevnom redu su sledeće tačke: načela dobre poljoprivredne prakse u zaštiti zemljišta zatim načela dobre poljoprivredne prakse u ratarstvu i načela dobre poljoprivredne prakse u zaštiti voda.
Predavanje je u sali škole u Novom Selu a početak je u 17 sati.