Škola znakovnog jezika u Vrnjačkoj Banji

slika hotel breza skola jezika

13-ta škola znakovnog jezika održana je u hotelu Breza u Vrnjačkoj Banji. Organizator Savez gluvih i nagluvih Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Cilj ove škole i uopšte postojanja udruženja je da se gluvim licima olakša svakodnevni život i da im se omogući ravnopravnost. Otvaranju ove škole prisustvovala je i Nikolina Arbutina iz Ministarstva rada,zapošljavanja i socijalne politike. Inače ovu istu školu koja je održana u Vrnjačkoj Banji završilo je oko 500 polaznika od toga je polovina završila osnovni kurs a druga polovina rade kao prevodioci ili sudski tumači.
Ove godine kroz školu će proći oko 70 polaznika.